Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 06 năm 2023 (Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
Ngày cập nhật 18/10/2023
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 1192 1139 797 196 146 53 48 5
1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 11 11 11 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội 63 63 62 1 0 0 0 0
3 Chứng thực 43 43 39 4 0 0 0 0
4 Đất đai 552 504 329 46 129 48 43 5
5 Đầu tư xây dựng 12 12 11 0 1 0 0 0
6 Giao dịch bảo đảm 181 181 136 45 0 0 0 0
7 Hộ tịch 53 52 43 8 1 1 1 0
8 Hoạt động xây dựng 8 6 5 1 0 2 2 0
9 Lưu thông hàng hóa 1 1 1 0 0 0 0 0
10 Quy hoạch 86 86 29 52 5 0 0 0
11 Tài chính đầu tư 3 3 3 0 0 0 0 0
12 Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 20 20 14 6 0 0 0 0
13 TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế 104 102 72 29 1 2 2 0
14 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 55 55 42 4 9 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 270