Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 05 năm 2023 (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023)
Ngày cập nhật 18/10/2023
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 1084 1036 660 179 197 48 43 5
1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 5 5 5 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội 73 73 72 1 0 0 0 0
3 Chứng thực 29 29 15 14 0 0 0 0
4 Đất đai 490 445 242 36 167 45 41 4
5 Đầu tư xây dựng 36 36 21 4 11 0 0 0
6 Giao dịch bảo đảm 167 166 128 38 0 1 0 1
7 Hộ tịch 35 35 19 13 3 0 0 0
8 Hoạt động xây dựng 2 2 1 1 0 0 0 0
9 Kinh doanh Khí 2 2 2 0 0 0 0 0
10 Quy hoạch 38 38 6 31 1 0 0 0
11 Tài chính đầu tư 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 25 25 20 5 0 0 0 0
13 TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế 110 108 74 34 0 2 2 0
14 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 71 71 54 2 15 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 750