Tìm kiếm tin tức
 
Tin chinh 2016
Quay lại123456Xem tiếp
Công bố TTHC
 
Danh mục TTHC
 
Thông tin tuyên truyền
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Sáng ngày 03/1, Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.
Thông báo
Ngày 24/10/2018 UBND huyện Phú Vang Ban hành Thông báo số 531/TB-UBND về việc Về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Phú Vang năm 2018 
Ngày 06 tháng 8 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Có văn bản chi tiết kèm theo)
Ngày 4/9/2018 UBND huyện đã ban hành Thông báo về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn huyện Phú Vang.
Theo Thông báo số 514/TB-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại xã Vinh Phú vào ngày 20/6/2018. Tuy nhiên, do trùng với Lịch tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh và huyện nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được bố trí lại vào thời gian thích hợp. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
THÔNG  BÁO Về việc tạm hoãn tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện            
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin điều hành
Ngày 11/10/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2252/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Nhằm Quy định rõ cách thức quản lý các văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế theo một phương pháp thống nhất, khoa học nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo mật và an toàn thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý điều hành công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức. Quyết định được đính kèm bên dưới
     Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  đính kèm 
     Thực hiện Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND huyện yêu cầu
     UBND huyện nhận được Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
     Thực hiện Công văn số 4548 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vangphổ biến, triển khai, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức   (sau đây gọi tắt là cuộc thi) nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật..
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành Quyết định số:03/QĐ-TTr, ngày 09/3/2018 về thanh tra đột xuất về tài chính ngân sách tại UBND xã Vinh Thanh.
Thực hiện Công văn số 23/SNgV-VP ngày 26/4/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018. Để kịp thời tổng hợp thông tin báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh, UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2018 theo đề cương gợi ý đính kèm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn Huyện Phú Vang được tổ chức và hoạt động đáp ứng các nguyên tắc của Luật HTX năm 2012 do đó bộ máy quản lý gọn nhẹ, vốn, quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý từng bước được đổi mới. Đặc biệt, các HTX yếu kém được củng cố, số HTX khá, giỏi tiếp tục giữ vững và phát triển. Cùng với đó, công tác phát triển HTX mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều ngành nghề, mô hình mới ra đời như HTX dịch vụ tổng hợp, vệ sinh môi trường, nước sạch, chăn nuôi sạch, thực phẩm sạch... đã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
Từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn toàn huyện, UBND các xã, thị trấn và các HTX Nông nghiệp đã tổ chức vớt bèo thường xuyên nên lượng bèo trên các sông hói đã giảm đáng kể.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện quan tâm triển khai, từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn huyện đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở các cơ sở các xã, phường, thị trấn.
Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền của Mặt trận các cấp phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức được 143 cuộc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Đặt biệt, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo … mô hình điểm cấp xã về chung tay bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Phú  Vang luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Dù là nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình tại các lớp đào tạo nghề, phần lớn các học viên đã phát huy được nghề ngay tại địa phương hoặc hành nghề tại một số doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới . Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Phú Hải đã hoàn thành tiêu chí này, là địa phương thực hiện tốt dẫn đầu trong phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
  Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Phú Vang, những năm gần đây, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất không ngừng tăng lên, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản và tăng lợi nhuận trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.
     Sáng ngày 23/10/2018 tại Hội trường trung tâm hội nghị huyện. Hội Nông dân huyện Phú Vang tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 cho 100 cán bộ chủ chốt làm công tác hội cơ sở và hội viên tiêu biểu
     Ngày 25-8, Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, VTV 24 phối hợp với huyện Đoàn Phú Vang tổ chức chương trình tình nguyện “Hãy làm sạch biển”, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phát huy sức trẻ trong việc bảo vệ môi trường biển.
     Trong những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phú Vang đã thực hiện thành công việc chuyển đổi đất trồng lúa cho năng suất thấp sang trồng Sen cho giá trị kinh tế cao. Đây có thể xem là hiệu quả bước đầu của việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện Phú Vang.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.668.078
Truy cập hiện tại 13