Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
     Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức khảo sát lấy ý kiến, mực độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.      Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HCC ngày 05 tháng 01 năm 2018 và tổ chức thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện Phú Vang.      Kết quả thu được từ phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ hành  chính công, trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019 như sau:  
Số văn bản: 1635/QĐ-UBND Ngày ban: hành: 21/07/2017 Người ký: Phan Ngọc Thọ Trích yếu: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phân loại: Quyết định Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 21/7/2017  
Ngày 17/11/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về Tuyên  truyền cải cách hành chính trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.468.003
Truy cập hiện tại 303