Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền
Ngay từ những tháng đầu năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Nguồn vốn ưu đãi đã trở thành động lực trong hành trình vượt lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu của người dân, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.  
Nhờ chủ động được các khâu trong sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè - Thu. Vụ Hè - Thu năm nay, HTX nông nghiệp Phú Lương 1, xã Phú Lương, huyện Phú Vang đưa vào gieo sạ  hơn 366 ha lúa, cơ cấu với các loại giống lúa có năng  suất  cao, chất lượng tốt , phù hợp với chất đất ở địa phương như: Khang Dân, Bắc Thơm 7 và một số loại giống lúa thuần chủng khác... Tuy có gặp một số khó khăn trong vụ sản xuất  lúa Hè – Thu, như nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa, sâu cuốn lá gây ra ở cuối vụ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa. Nhưng nhờ làm tốt công tác chăm sóc, tích cực phòng trừ sâu bệnh, chủ động được nguồn nước tưới, nên lúa Hè - Thu của HTX nông nghiệp Phú Lương 1 phát triển tốt, năng suất bình quân đạt trên 60 tạ/ha. Ông Ngô Đức Phong – Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Lương 1, xã Phú Lương, cho biết:  “Để tránh thiệt hại do thiên tại gây ra trên diện tích lúa Hè – Thu, hiện nay chúng tôi đang vậng động bà con xã viên tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, nhất là ở khu vực vùng Bàu Ngâm. Bên cạnh huy động tất cả các máy gặt hiện có trong bà con xã viên HTX, thì chúng tôi cũng đã hợp đồng thêm máy gặt ở những nơi khác để về hỗ trợ việc thu hoạch lúa của bà con xã viên, với phương châm thu hoạch lúa Hè – Thu xong càng sớm, càng tốt”.  
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Điều 4, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.
Ngày 28/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 909a/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in, phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Ngày 21/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định gồm 03 Chương và  12 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.  

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021

 
Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 29 /2021/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Sau đây gọi tắt là Quy chế). 
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  
Ngày 01/03/2021 Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành Văn bản số 100/TB-TNMT về việc  công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.320.739
Truy cập hiện tại 749