Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 01/03/2021 Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành Văn bản số 100/TB-TNMT về việc  công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Vang
Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều người dân trên địa bàn huyện Phú Vang. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Phú Vang đã kịp thời tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện các biện pháp vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai bão lũ vừa đảm bảo hoạt động nghiệp vụ thông suốt, không để gián đoạn việc hỗ trợ vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách.
Theo Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
Năm 2020, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động.  
Thực hiện Luật Thủy sản mới và nhằm nâng cao vai trò quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng/Chi hội nghề cá. Chi cục Thủy sản tổ chức họp hướng dẫn cấp thẻ Hội viên Khai thác thủy sản đầm phá cho các Chi hội nghề cá huyện Phú Vang và Quảng Điền.
Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 8 và tháng 9 năm 2020 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.225.493
Truy cập hiện tại 235