Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên
Ngày cập nhật 25/02/2020
Chính phủ ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
 

Theo đó, nhà giáo sẽ được hưởng chế độ trợ cấp này khi có đủ 03 điều kiện sau:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến 31/5/2011;

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01/01/2012. Nếu bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Mức hưởng trợ cấp một lần bằng tiền, tính theo công chức:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

- Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm 15/3/2020;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục…

Đặc biệt, so với Quyết định 52/2013/QĐ-TTg, Nghị định này bổ sung thêm hồ sơ của nhà giáo có đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau. Cụ thể:

- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (mẫu số 02);

- Bản chụp Giấy chứng tử, Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu);

- Văn bản ủy quyền (Mẫu số 03). Nếu có 01 thân nhân thì không cần giấy tờ này…

Nghị định này được ban hành ngày 24/01/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.

 

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.487