Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những mô hình nhỏ nhưng có ý nghĩa từ cơ sở
Ngày cập nhật 09/07/2019

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của con người; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân. Chính vì vậy thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang  phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp bằng những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới và Tuần Lễ biển, đảo tại các xã ven biển như Vinh Thanh, Phú Diên, Phú Hải, Phú Thuận, thị trấn Thuận An… qua đó tạo sức lan tỏa cao trong các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường. Mặt trận các xã chủ động triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương, lựa chọn xây dựng mới một mô hình bảo vệ môi trường năm 2019 của địa phương mình.

          Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã tổ chức xây dựng điểm mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ 3 khu dân cư điểm ban đầu vào năm 2015, đến nay toàn huyện đã nhân rộng ra 46 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ở các xã. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào việc xây dựng, bổ sung các hương ước, quy ước tự quản ở các địa bàn dân cư. Trên cơ sở các hương ước, quy ước và tình hình ô nhiễm môi trường, yêu cầu bảo vệ môi trường ở từng cộng đồng dân cư, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức để người dân ký các bản cam kết thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong cuộc sống gia đình. Các bản cam kết bảo vệ môi trường được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có sự bàn bạc, đồng thuận theo từng nội dung cụ thể của các hộ gia đình ở cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Mặt trận ở cơ sở đã phối hợp với chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ thành lập các tổ thu gom rác thải tập trung ở các khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên tập trung thu gom và xử lý rác thải tại các điểm công cộng, khu vực bờ sông, kênh rãnh, đảm bảo giữ sạch cảnh quan môi trường. Đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Vang đều tổ chức thu gom, xử lý rác thải và thu phí thường xuyên. Tỉ lệ rác thải được thu gom, xử lý hợp vệ sinh trên địa bàn toàn huyện hiện nay đạt trên 81% tổng lượng rác thải phát sinh; Số hộ được thu gom, xử lý rác thải và thu phí ở các xã, thị trấn đã đạt bình quân khoảng 88% tổng số hộ.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đe, UVTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam – Trưởng ban dân vận huyện ủy cho biết:  phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là chương trình lớn đang được MTTQ các cấp tích cực phát động triển khai thực hiện. Nhìn lại những năm qua, có thể thấy rõ vai trò tích cực của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Việc hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua mô hình trên, nhân dân đồng tình hưởng ứng cao

UBMTTQVN huyện phối hợp với các ban ngành ra quân vớt bèo tại sông Như Ý, đoạn qua xã Phú Hồ, huyện Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.428