Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÚ VANG: UBMTTQVN HUYỆN PHÚ VANG - CÔNG TÁC CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ngày cập nhật 09/07/2019

Phú Vang là địa phương có bờ biển dài khoảng 30km và hệ đầm phá Tam Giang rộng lớn. Đây là vùng dễ bị ảnh hưởng và tổn thương khi có sự biến động về môi trường như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường nước… Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã từng bước phát huy hiệu quả và nhận được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/HU, ngày 23/10/2013 của huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) và Kết luận số 78-KL/TU của Tỉnh ủy về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Phú Vang xanh, sạch, đẹp.

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.277.322
Truy cập hiện tại 1.588