Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ
Ngày cập nhật 19/04/2019

Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã có Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

 

 Triển khai Nghị định trên, ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 96/UBND-TN giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện theo quy định./.  

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 376