Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019
Ngày cập nhật 13/02/2019

Ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019. Với mục tiêu tổng quát năm 2019 của Bộ TTTT là “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu toàn Ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Lĩnh vực Bưu chính: Mục tiêu phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển - phát và logistics để phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ rào cản pháp luật để lĩnh vực bưu chính đạt mục tiêu tăng trưởng trên 30% năm 2019.

2. Lĩnh vực Viễn thông: Mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông để không chỉ là hạ tầng thông tin liên lạc mà là hạ tầng của kinh tế số, xã hội số, hạ tầng của cách mạng công nghiệp 4.0, hạ tầng kết nối vạn vật. Rà soát các quy định, loại bỏ các nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở, hoàn thiện khung pháp lý quản lý viễn thông với trong tâm là nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Viễn thông, Luật tần số vô tuyến điện…

3. Lĩnh vực Ứng dụng Công nghệ thông tin: Mục tiêu là nâng cao thứ hạng quốc gia qua việc tập trung triển khai chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ điện tử, đô thị thông minh.

4. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng: Mục tiêu là đảm bảo an toàn không gian mạng, định hướng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng trong tương lai.

5. Lĩnh vực Công nghiệp ICT: Mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, xuất khẩu phần mềm, xuất khẩu dịch vụ CNTT lớn của thế giới và đưa công nghệ, công nghiệp 4.0 trở nên phổ cập ở Việt Nam trong tương lai.

6. Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền: Mục tiêu là cơ quan thông tấn, báo chí, phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

7. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật: Tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật trên cơ sở rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông còn hiệu lực để phát hiện bất cập, tham vấn với các doanh nghiệp và thuê chuyên gia tư vấn thẩm định để đề xuất/kiến nghị sửa đổi các quy định theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và phù hợp với các quy định pháp luật chung.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

 Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2019. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường công tác thực thi pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực.

 9. Công tác tổng hợp khác: (Chi tiết các nhiệm vụ cụ thể theo file đính kèm)

 Đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, Bộ trưởng đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính cách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, xây dựng lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Tham mưu kịp thời, hiệu quả các chính sách cho chính quyền địa phương để thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ở địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu mối triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 259