Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân loại và xử lý rác thải nông thôn tại các hộ gia đình
Ngày cập nhật 16/01/2019

Chất thải rắn sinh hoạt (hay còn gọi là rác thải sinh hoạt) sinh ra từ hoạt động hàng ngày của con người. Dựa vào tính chất, có thể chia chất thải rắn sinh hoạt thành hai loại là chất thải rắn hữu cơ và chất thải rắn vô cơ.  Chất thải rắn hữu cơ là các thực phẩm thải, chất thải làm vườn, chăn nuôi như đồ ăn thừa, rau quả hư hỏng, phân chăn nuôi… và phần lớn đều là chất thải dễ phân hủy. Ngược lại, chất thải rắn vô cơ là những chất thải không có khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy nhưng trong thời gian rất dài như thủy tinh, sành sứ, cao su, nhựa…

Theo đó, mỗi gia đình nên có hai thùng rác riêng để phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ; đồng thời, rác thải hữu cơ cần được được thu gom hàng ngày để tránh thối rữa. Sau khi thu gom, rác thải vô cơ được bán lại cho các cơ sở tái chế còn rác thải hữu cơ có thể được xử lý bằng phương pháp hố chôn rác thải. Rác thải hữu cơ được chôn vào hố được rắc chế phẩm sinh học, bỏ đất hoặc tro/ trấu rải lên và đậy nắp. Lợi ích từ phương pháp này là đơn giản, dễ thực hiện; giải quyết tại chỗ rác thải sinh hoạt hữu cơ và không gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, có thể sử dụng rác đã phân hủy để làm phân bón, trồng cây.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.496