Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản mới thuộc lĩnh vực Có công cách mạng
Ngày cập nhật 25/11/2018

Ngày 28/8/2018, Bộ Quốc Phòng đã ban hành Thông tư số 138/2018/TT-BQP và Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BCA về hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đối tượng điều chỉnh là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức hưởng trợ cấp kể từ ngày 01/7/2018.

 Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2018 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các báo điện tử liên quan.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.465
Truy cập hiện tại 2.083