Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phú vang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Ngày cập nhật 06/11/2018

Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn Huyện Phú Vang được tổ chức và hoạt động đáp ứng các nguyên tắc của Luật HTX năm 2012 do đó bộ máy quản lý gọn nhẹ, vốn, quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý từng bước được đổi mới. Đặc biệt, các HTX yếu kém được củng cố, số HTX khá, giỏi tiếp tục giữ vững và phát triển. Cùng với đó, công tác phát triển HTX mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều ngành nghề, mô hình mới ra đời như HTX dịch vụ tổng hợp, vệ sinh môi trường, nước sạch, chăn nuôi sạch, thực phẩm sạch... đã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Hiện nay, Tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Vang 26 HTX (gồm 23 HTX nông-lâm-ngư nghiệp; 02 HTX ôtô vận tải và 01 quỹ tín dụng nhân dân) hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong đó đã có 20/20 HTX (đạt tỷ lệ 100%) đã thực hiện chuyển đổi phù hợp theo Luật HTX năm 2012 và đăng ký lại hoạt động của các hợp tác xã gồm 17 HTX nông nghiệp, 02 HTX vận tải ôtô Thành Công và 01 Quỹ tín dụng nhân dân Thuận An

Từ khi có Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện Phú Vang, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện đã phối hợp với BCĐ phát triển KTTT của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động các xã chưa có HTX hình thành tổ chức sản xuất nhằm hoàn thành tiêu chí số 13 là hình thức tổ chức sản xuất trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã tổ chức Hội nghị thành lập mới 06 HTX (trong đó 02 HTX Thủy sản Vinh Hà, Phú Hải và 03 HTX nông nghiệp gồm Phú An, Vinh Xuân, Vinh Thanh và 01 HTX chế biến Phú Diên) . Các HTX mới thành lập đã tiến hành đăng ký thành lập HTX tại Phòng Tài chính KH huyện để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật quy định.

Ttrong thời gian tói, các HTX tiếp tục thành lập HTX dịch vụ hậu cần nghề cá, HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản theo mô hình vừa sản xuất tập trung, vừa dịch vụ cho hộ gia đình, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên; thành lập mới HTX khai thác thủy sản từ tổ hợp tác, tổ đoàn kết khai thác trên biển. Chú trọng tuyên truyền, phát triển tổ hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản nhằm phát huy tốt lợi thế của huyện; củng cố, phát triển HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh; kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ tiên tiến với kỹ thuật truyền thống; phát triển HTX chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với chương trình, dự án của tỉnh nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng việc liên doanh, liên kết giữa các HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đồng thời phát triển HTX thương mại dịch vụ ở cả thành thị, nông đáp ứng nhu cầu đa dạng của dân cư, giải quyết đầu vào, đầu ra cho sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân trên địa bàn

H. khuyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.802.097
Truy cập hiện tại 178