Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày cập nhật 20/01/2022

Ngày 15/11/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg NGÀY 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có hiệu lực thi hành 01/01/2022, thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP

Tập tin đính kèm:
Phòng Tư Pháp Huyện
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 290