Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (sau đây gọi là Nghị định số 134/2021/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 15/02/2022

Tập tin đính kèm:
Nguồn: Phòng Tư pháp huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 369