Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 24/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Tập tin đính kèm:
Nguồn: Phòng Tư pháp huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 292