Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quyết định sửa đổi hiệu lực thi hành của Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 09/08/2021

Ngày 28/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 909a/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in, phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, Quyết định 909a/QĐ-BTTTT sửa đổi một số nội dung tại  Quyết định  số 1040/QĐ-BTTTT như sau

- Sửa đổi Điều 2. Hiệu lực thi hành: "Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30/12/2021;

- Sửa đổi phần căn cứ pháp lý: Thay "Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020" thành "Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021".

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Đây là một trong nhưng giải pháp của Nhà nước nhằm  nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguồn: www.stttt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 304