Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày cập nhật 09/08/2021

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021

 
Tập tin đính kèm:
Nguồn: www.stttt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 297