Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/08/2021

Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 29 /2021/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Sau đây gọi tắt là Quy chế). 

 Quy chế gồm 06 Chương và 18 Điều, quy định hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động của đài cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy chế gồm một số nội dung cơ bản sau:

1. Quy chế quy định không cho phép phát quảng cáo trên đài cấp xã, tuy nhiên doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp khác hoạt động trên địa bàn xã, thị trấn thông báo tuyển dụng lao động. Thông báo tuyển dụng chỉ được nêu vị trí, số lượng, yêu cầu, tên và địa chỉ doanh nghiệp tuyển dụng; không được nêu các thông tin khác về doanh nghiệp; không giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của doanh nghiệp.

2. Triển khai việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động truyền thanh cơ sở, bao gồm công nghệ trong lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, công nghệ thông tin; tạo điều kiện cho việc thí điểm và triển khai nhân rộng công nghệ mới trong hoạt động truyền thanh cơ sở, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, văn minh (quy định cụ thể về cụm loa, số lượng loa trên mỗi cụm loa, thời gian và thời lượng phát thanh)

3. Chủ tịch UBND cấp xã thành lập ban biên tập đài cấp xã bao gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, nhân viên đài cấp xã và cộng tác viên. Ban biên tập đài cấp xã là những người hoạt động kiêm nhiệm (trừ nhân viên đài cấp xã) ở xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động của đài cấp xã.

4. Các chương trình phát thanh do ban biên tập đài cấp xã tự sản xuất được hưởng kinh phí nhuận bút và thù lao áp dụng thực hiện theo quy định về chi nhuận bút, chi thù lao đối với tác phẩm đăng trên các Trang thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 6 và Điều 7, Chương II, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Dự thảo cũng quy định hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thực hiện phương thức đặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh phục vụ mục đích tuyên truyền, thông tin thời sự các hoạt động trên địa bàn tỉnh

Nguồn: www.stttt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 377