Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Ngày cập nhật 23/10/2020

Ngày 23/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3393/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan, sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định.  

 

Song song đó, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toànthúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phi thực phẩm an toàn; tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các làng nghề thực phẩmchợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ cũng như bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm;

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.647
Truy cập hiện tại 1.000