Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường, tải trọng đối với các xe chở vật liệu, đất san lấp tại các mỏ, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 23/10/2020

Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5956/UBND-GT về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường, tải trọng đối với các xe chở vật liệu, đất san lấp tại các mỏ, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các đơn vị như sau:

        1. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan tăng cường thực kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn; trong đó cần phân công, tập trung xử lý các xe chở quá tải lưu thông, vận chuyển vật liệu, đất san lấp tại các mỏ, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

        2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế làm việc và yêu cầu các đơn vị được giao quản lý và khai thác bãi thải chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh, môi trường; đồng thời theo dõi, giám sát việc chấp hành, thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

        Chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Công an cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, chế tài, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (đảm bảo vệ sinh môi trường, xe vi phạm quá khổ, quá tải trọng) nhằm chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn quản lý.

        3. Sở Tài nguyên và Môi trường

        - Chủ trì, phối hợp tổ chức họp, mời đại diện các đơn vị, doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu, kinh doanh vận tải trên địa bàn… thực hiện ký cam kết về chấp hành các quy định của pháp luật về xếp, dỡ, vận chuyển hàng đúng tải trọng cho phép khi tham gia giao thông, đảm bảo trật tự ATGT, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

        - Làm việc với các Chủ đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án, đơn vị Tư vấn giám sát công trình thực hiện ký thỏa thuận, cam kết không tiếp nhận hàng hóa, vật liệu vào san lấp, xây dựng công trình đối với các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm, tái phạm./.

Tập tin đính kèm:
Nguồn: stnmt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.341