Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19
Ngày cập nhật 23/10/2020
Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
 
 

 Theo đó, các nội dung chủ yếu như sau:

        - Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển:

        + Vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng: 959.939 đồng/chuyến.

        + Vận chuyển bằng xe cuốn ép chuyên dụng: 560.757 đồng/chuyến.

        - Giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế:

        +  Xử lý chất thải bằng biện pháp chôn lấp: 3.409 đồng/kg.

        + Xử lý chất thải bằng biện pháp đốt: 12.274 đồng/kg.

        (Đơn giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)./.

Tập tin đính kèm:
Nguồn: stnmt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.513