Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn về xử lý các hành vi vi phạm quy định trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển, chôn lấp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày cập nhật 23/10/2020

Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ về quản lý môi trường tại các địa phương căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định 155) để lập biên bản vi phạm hành chính xử lý các hành vi vi phạm quy định về phân loại CTRSH tại nguồn, thu gom, vận chuyển, chôn lấp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định 155.

Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để tuyên truyền, vận động và xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và bỏ chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại không đúng quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 909