Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 16/10/2020

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

(Có Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 380