Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/10/2020

Ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Gồm các nội dung như sau:

1. Phạm vi áp dụng: Loài cây gỗ để trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn phục vụ cho nhu cầu chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu. Những loài cây gỗ cung cấp sản phẩm chủ yếu là lâm sản ngoài gỗ (nhựa, quả, tinh dầu….), cho gỗ kém chất lượng không xem xét đưa vào danh mục này.

2. Đối tượng áp dụng: Rừng trồng sản xuất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 352