Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 16/10/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Huyện Đảng bộ, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra khá nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nổ lực cao hơn nữa khắc phục những khó khăn bất cấp và yếu kém chủ quan, đồng thời tranh thủ tối đa những mặt thuận lợi, vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Một số chỉ tiêu như sau:

 

MỤC TIÊU CHỦ YẾU:

a) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng huyện Phú Vang có kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp; phát triển dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo; công nghiệp giữ vai trò động lực; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, làng nghề.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên hoàn, kết nối các bãi biển với thành phố Huế; đẩy mạnh quá trình đô thị hóa tại thị Thuận An, xây dựng thành Trung tâm văn hóa- du lịch đầm phá cấp vùng; phát triển nhanh đô thị tại trung tâm huyện lỵ Phú Đa; xây dựng xã Vinh Thanh lên đô thị loại 5; phát triển các khu đô thị mới tại các xã thuộc đô thị An Vân Dương.

- Bảo vệ và khai thác có hiệu quả, bền vững, từng bước tái tạo môi trường, hệ sinh thái đầm phá Tam Giang gắn với việc sắp xếp sản xuất, giải tỏa nò sáo, khơi thông luồng lạch các đầm Sam, Chuồn.

- Xây dựng một xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng- an ninh vững mạnh, chính trị- xã hội ổn định; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đến năm 2025, xây dựng Phú Vang trở thành vùng kinh tế phát triển trong sự gắn kết hữu cơ với thành phố Huế và hệ thống đô thị Thừa Thiên Huế. Huyện Phú Vang đạt tiêu chuẩn Huyện nông thôn mới.

b) Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tốc độ tăng GTSX bình quân hàng năm tăng 12,52%.

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân: 14,94%/năm, chiếm tỷ trọng 52% trong cơ cấu kinh tế năm 2025.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân: 13,8%, chiếm tỷ trọng 36,3% trong cơ cấu kinh tế năm 2025.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân: 2,52%, chiếm tỷ trọng 11,7% trong cơ cấu kinh tế năm 2025.

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 75-80 triệu đồng.

3. Giá trị thu hoạch/ha diện tích canh tác đất nông nghiệp đạt trên 90 triệu đồng/ năm.

4. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản bình quân hàng năm đạt trên 35.500 tấn; trong đó: đánh bắt trên 32.000 tấn, nuôi trồng 3.500 tấn.

5. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm trên 20.000 tỷ đồng

6. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng bình quân từ 10%-12%/năm (Không tính thu tiền sử dụng đất)

7. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,05%

8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD giảm dưới 8%

9. Tỷ lệ dân số sử dụng nước máy trên 95% 

10. Lao động qua đào tạo đạt trên 70%. Tạo việc làm mới: 3.000 lao động/năm

11. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% ( theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020)

12. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 60%

13. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 95%

14. Tỷ lệ các xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 100%

15. Duy trì tỷ lệ  dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 98%.

(chi tiết xem tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.898.478
Truy cập hiện tại 83