Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới
Ngày cập nhật 16/10/2020

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

(Có Nghị quyết kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 1.548