Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển
Ngày 01/03/2021 Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành Văn bản số 100/TB-TNMT về việc  công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Vang
Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Huyện Đảng bộ, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra khá nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nổ lực cao hơn nữa khắc phục những khó khăn bất cấp và yếu kém chủ quan, đồng thời tranh thủ tối đa những mặt thuận lợi, vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Một số chỉ tiêu như sau:  
Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (Trích Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh)    
Ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019. Với mục tiêu tổng quát năm 2019 của Bộ TTTT là “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu toàn Ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.636.144
Truy cập hiện tại 871