Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ  về phí bảo vệ môi trường đối với nước thả
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 17/CT-TTg yêu cầu tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
     Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42. Trong đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.      Thực hiện chủ trương trên, NHCSXH cũng đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
        Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của Ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, cùng với sự vào cuộc của toàn Ngành, hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể như sau:
     Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội đã được NHCSXH triển khai được gần 2 năm và đã nhận được sự quan tâm của các ban ngành, cấp ủy ,chính quyền dịa phương và nhân dân trên địa bàn huyện.
Ngày 23/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 166/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Trong tháng 2 này, có một số chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.071.792
Truy cập hiện tại 93