Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
     Những năm gần đây, trên khắp mọi miền cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Phú Vang nói riêng, những vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em,  trong đó, tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn sông nước
QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ  văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
     Nhằm giúp nông dân tiếp cận và áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất lúa, để giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích đất. Vụ Hè Thu năm 2017, Trạm trồng trọt và bảo vệ thật vật tỉnh TT Huế phối hợp với trạm trồng trọt và bảo vệ thật vật huyện Phú Vang, thực hiện mô hình  3 giảm 3 tăng.  
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục văn bản hành chính do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp
     Ngày 06/6/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN VN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và có hiệu lực từ ngày 22/7/2017.
1. Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ quy định lệ lý đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài; 2. Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch 3. Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.
THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.608.537
Truy cập hiện tại 55