Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn Huyện Phú Vang được tổ chức và hoạt động đáp ứng các nguyên tắc của Luật HTX năm 2012 do đó bộ máy quản lý gọn nhẹ, vốn, quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý từng bước được đổi mới. Đặc biệt, các HTX yếu kém được củng cố, số HTX khá, giỏi tiếp tục giữ vững và phát triển. Cùng với đó, công tác phát triển HTX mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều ngành nghề, mô hình mới ra đời như HTX dịch vụ tổng hợp, vệ sinh môi trường, nước sạch, chăn nuôi sạch, thực phẩm sạch... đã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
Từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn toàn huyện, UBND các xã, thị trấn và các HTX Nông nghiệp đã tổ chức vớt bèo thường xuyên nên lượng bèo trên các sông hói đã giảm đáng kể.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện quan tâm triển khai, từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn huyện đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở các cơ sở các xã, phường, thị trấn.
Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền của Mặt trận các cấp phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức được 143 cuộc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Đặt biệt, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo … mô hình điểm cấp xã về chung tay bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Phú  Vang luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Dù là nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình tại các lớp đào tạo nghề, phần lớn các học viên đã phát huy được nghề ngay tại địa phương hoặc hành nghề tại một số doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới . Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Phú Hải đã hoàn thành tiêu chí này, là địa phương thực hiện tốt dẫn đầu trong phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
  Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Phú Vang, những năm gần đây, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất không ngừng tăng lên, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản và tăng lợi nhuận trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.
     Sáng ngày 23/10/2018 tại Hội trường trung tâm hội nghị huyện. Hội Nông dân huyện Phú Vang tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 cho 100 cán bộ chủ chốt làm công tác hội cơ sở và hội viên tiêu biểu
     Ngày 25-8, Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, VTV 24 phối hợp với huyện Đoàn Phú Vang tổ chức chương trình tình nguyện “Hãy làm sạch biển”, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phát huy sức trẻ trong việc bảo vệ môi trường biển.
     Trong những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phú Vang đã thực hiện thành công việc chuyển đổi đất trồng lúa cho năng suất thấp sang trồng Sen cho giá trị kinh tế cao. Đây có thể xem là hiệu quả bước đầu của việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện Phú Vang.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.668.078
Truy cập hiện tại 22