Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chính sách, ưu đãi, cơ hội đầu tư
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP.
Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc Hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”; (Kế hoạch và phụ lục đính kèm)
        Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của Ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, cùng với sự vào cuộc của toàn Ngành, hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể như sau:
     Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội đã được NHCSXH triển khai được gần 2 năm và đã nhận được sự quan tâm của các ban ngành, cấp ủy ,chính quyền dịa phương và nhân dân trên địa bàn huyện.
     Huyện Phú Vang nằm phía Nam của tỉnh Thừa Thiên- Huế, gồm 17 xã và 2 thị trấn, là địa bàn rộng lớn với nhiều loại hình đa dạng như: đồng bằng, vùng biển, vùng đầm phá… Dân cư sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản. Phần lớn đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách còn gặp rất nhiều khó khăn, lao động không có việc làm, nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh còn rất lớn vì vậy việc triển khai thực hiện chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn là vô cùng cần thiết.
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.459.270
Truy cập hiện tại 405