Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Khai thác TNTN
Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. (Có Quyết định kèm theo)
Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về Quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã có Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.  
     Sáng ngày 27/3 tại UBND xã Vinh Thanh, Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Nhà nước cho ngư dân  4 xã gồm Vinh An, Vinh Thanh,  Vinh Xuân và Phú Diên về Hoạt động khai thác đúng vùng được cấp phép.    
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.474.528
Truy cập hiện tại 358