Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÚ VANG: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2019
Ngày cập nhật 02/05/2019

Sáng ngày 22/4/2019, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Phú Vang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

     Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các phòng, ban và của các xã, thị trấn đã được quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và một số nhiệm vụ trọng tâm của cuộc diễn tập. Để đảm bảo diễn tập đúng thành phần, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, lãnh đạo huyện Phú Vang yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập,coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

     Diễn tập khu vực phòng thủ, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đánh giá trình độ tổ chức, khả năng điều hành của các cấp, các ngành khi chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, bảo đảm kết hợp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, sẵn sàng chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

 

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.283.517
Truy cập hiện tại 23