Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÚ VANG: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2021
Ngày cập nhật 08/12/2020

Chiều ngày 26/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phú Vang  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

 

Năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Phú Vang luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, các bước bảo đảm công bằng, dân chủ, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân với 209 thanh niên, chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo các tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, huyện Phú Vang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự ; các chỉ thị, kế hoạch, của các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đúng đủ thành phần theo quy định, phân công giao nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân được giao. Xây dựng triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước trong công tác tuyển quân đảm bảo công khai, dân chủ. Đồng thời, thường xuyên quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân trong năm 2020.

Chí Thức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.283.788
Truy cập hiện tại 52